Obaly S O L O , s.r.o.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 05.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2014/T.
BPS Senec, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 16.09.2016
Poznámka:
MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany
Zoltána Fábryho 15/100, Veľké Kapušany
Dátum: 27.06.2016
Poznámka:
Dalkia Kráľovský Chlmec, spol. s r.o.
L. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec
Dátum: 07.09.2012
Poznámka:
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
Pálenica 53/79, Liptovský Hrádok
Dátum: 10.12.2012
Poznámka:
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Priekopnícka 19, Bratislava
Dátum: 26.11.2013
Poznámka:
TATRAK, s.r.o.
J. Jonáša 7, Bratislava
Dátum: 27.05.2015
Poznámka:
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice
Dátum: 05.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0296/2014/T.
BPS Myjava, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 16.09.2016
Poznámka:
BYTTES, s.r.o.
Železničiarov 257/2, Trstená
Dátum: 12.07.2016
Poznámka:
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 25.09.2012
Poznámka:
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice
Dátum: 14.12.2012
Poznámka:
AREA Šamorín, s.r.o.
Bratislavská ulica 88, Šamorín
Dátum: 28.11.2013
Poznámka:
KTT - INVEST, a.s.
SNP 519, Turčianske Teplice
Dátum: 06.07.2015
Poznámka:
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Priekopnícka 19, Bratislava
Dátum: 16.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0294/2014/T.
BPS Juh, s. r. o.
Sládkovičova 9, Bratislava
Dátum: 16.09.2016
Poznámka:
Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435, Snina
Dátum: 31.08.2016
Poznámka:
thermstav s.r.o.
Komenského 1215/4, Dunajská Streda
Dátum: 20.09.2012
Poznámka:
BYTES, s.r.o.
Bottova 1, Detva
Dátum: 18.12.2012
Poznámka:
MPM, s.r.o.
Bratislavská 613/16, Žilina
Dátum: 27.11.2013
Poznámka: