E - RAN TZB, s. r. o.
Astrová 2/A, Bratislava
Dátum: 23.08.2022
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 29.09.2022
Poznámka:
ENERGY INVESTMENTS, s. r. o.
Hosťovce 217, Hosťovce
Dátum: 12.10.2022
Poznámka: Ruší sa rozhodnutie číslo 0107/2020/T v znení rozhodnutia číslo 0277/2021/T