BTK - energia s. r. o.
Hradská 1/a, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Dátum: 24.05.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2021/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0103/2021/T.
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 20.09.2017
Poznámka:
BPS Hubice, s. r. o.
Trnavská cesta 1050, Leopoldov
Dátum: 29.09.2022
Poznámka: