ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2023/P-MR [PDF]
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/P-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/P-ZR
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
INCOM TRADE s.r.o.
Šancová 11C , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/P-PP (PDF)