ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0033/2013/P-PP (PDF)
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2013/P-PP (PDF)
Your energy, a. s.
Grösslingova 4, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0044/2017/P [PDF]
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka:
VNG Handel & Vertrieb GmbH
Braunstrasse 7, Lipsko
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 03.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0036/2021/P
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 02.03.2021
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/P-PP (PDF)
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka: