eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 30.04.2019
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459.
Predmetom schválenia bolo schválenie pravidiel záväzného alternatívneho mechanizmus prideľovania kapacity na základe projektu HU-SK na prepojovacích bodoch Veľké Zlievce a Balassagyarmat.
Príloha k rozhodnutiu č. 0002/2019/P-EU
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0045/2017/P
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 28.08.2018
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 10.05.2017
Poznámka:
GGE distribúcia, a. s.
Robotnícka, Považská Bystrica
Dátum: 09.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0007/2022/P-PP (PDF)
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 01.03.2023
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1, Česká republika
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2020/P (PDF)
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 31.01.2022
Poznámka:
eustream
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 03.02.2022
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 02.03.2021
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 22.03.2021
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014.
Štvrtá Aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení
Príloha k rozhodnutiu číslo 0001/2021/P-EU [pdf, nové okno]
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 02.10.2020
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 14.04.2020
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014
Tretia aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení.
Príloha k rozhodnutiu č. 0001/2020/P-EU
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
eustream, a.s.
Votrubova 11/A, Bratislava
Dátum: 18.03.2019
Poznámka: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 312/2014
Tretia aktualizácia Správy o uplatnení predbežných opatrení. Predmetom schválenia bolo schválenie Aktualizovanej správy o uplatnení predbežných opatrení.
Príloha k výroku rozhodnutia.
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: