PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2022/P-PP (PDF)
LE Trading a. s.
Miletičova 21, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2015/P-PP (PDF)
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2013/P-PP (PDF)
VNG Handel & Vertrieb GmbH
Braunstrasse 7, Lipsko
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2013/P-PP (PDF)
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/P-PP (PDF)
Nitrogénművek Zrt.
Hősök tere 14, Pétfürdő
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2021/P-PP (PDF)
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 23.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2022/P-PP (PDF)
D. TRADING INTERNATIONAL SA
Neuhofstrasse 24, Baar
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
GLOBAL ENERGY, s. r. o.
Bajkalská 708/11, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0022/2013/P-PP (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 23.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/P-PP (PDF)
Hruščáková Slávka, Ing.
Krížna 14, Valaliky
Dátum: 05.03.2022
Poznámka: