ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2022/P-PP (PDF)
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 02.10.2020
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2021/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0104/2017/P [PDF]
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0008/2014/P-PP (PDF)
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2022/P-PP (PDF)
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2022/P-PP (PDF)
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 04.01.2024
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2013/P-PP (PDF)
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
D. TRADING INTERNATIONAL SA
Neuhofstrasse 24, Baar
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2020/P (PDF)
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0040/2013/P-PP (PDF)