TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0013/2013/P-PP zo dňa 17.06.2013 (do 20. 12. 2022 ako ENERGOTRENS, s. r. o.)
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/P-PP (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0022/2013/P-PP (PDF)
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2021/P-PP (PDF)
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0045/2017/P
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Štofa Anton, Ing.
Havlíčkova 19, Košice
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2013/P-PP (PDF)
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 31.01.2022
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/P-PP (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: