VNG Handel & Vertrieb GmbH
Braunstrasse 7, Lipsko
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
VNG Slovakia, spol. s r.o.
Seberíniho 2, Bratislava
Dátum: 17.12.2018
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Your energy, a. s.
Grösslingova 4, Bratislava
Dátum: 08.10.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2020/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0044/2017/P [PDF]
Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
Dátum: 07.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2013/P-PP (PDF)
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2020
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0018/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0033/2013/P-PP (PDF)
ZVS holding, a.s.
Štúrova 925/27, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: