Štofa Anton, Ing.
Havlíčkova 19, Košice
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 18.12.2018
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0045/2017/P
TATRAMAT, akciová spoločnosť
Hlavná 1416/28, Poprad
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0002/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2021/P-PP (PDF)
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0022/2013/P-PP (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 17.08.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0014/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0038/2013/P-PP (PDF)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720, Strážske
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 17.04.2024
Poznámka:
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 24.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie č. 0013/2013/P-PP zo dňa 17.06.2013 (do 20. 12. 2022 ako ENERGOTRENS, s. r. o.)
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1 , Trenčín
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, Košice
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0017/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0032/2013/P-PP (PDF)
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17, Martin
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
VeCom SK, a.s.
Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 03.03.2021
Poznámka: Rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0036/2021/P
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 02.03.2021
Poznámka:
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
Dátum: 05.03.2021
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: