MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 24.08.2022
Poznámka:
Nitrogénművek Zrt.
Hősök tere 14, Pétfürdő
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
Novák Peter
Zlatá Idka 139, Zlatá Idka
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
PAMIZ, s.r.o.
Košeca 411, Košeca 411
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2022/P-PP (PDF)
PPKK distribúcia, s.r.o.
Bratislavská 81/37, Šamorín
Dátum: 23.01.2024
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2024/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0005/2021/P-PP (PDF)
PREŠOV REAL, s.r.o.
Slovenská 40, Prešov
Dátum: 13.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2015/P-PP (PDF)
Priemyselný park Poprad, s.r.o.
Priemyselná 4947, Poprad - Matejovce
Dátum: 20.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2021/P-PP (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 22.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0016/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0020/2013/P-PP (PDF)
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 31.01.2022
Poznámka:
Projekt Gamma s.r.o.
Juraja Závodského 453/49, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 08.01.2021
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4, Žilina
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0030/2013/P-PP (PDF)
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 25.01.2019
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 05.01.2024
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 22.12.2023
Poznámka:
SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Dátum: 15.10.2018
Poznámka: