I.K.S. facility services spol. s r. o.
Komenského 2627/36, Žilina
Dátum: 20.11.2020
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0003/2020/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0010/2017/P [PDF]
INCOM TRADE s.r.o.
Šancová 11C , Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 08.09.2023
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
IS - Marianka s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava
Dátum: 18.12.2019
Poznámka:
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2013/P-PP (PDF)
Istrochem Reality, a.s.
Nobelova 34, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 28.03.2022
Poznámka:
KLF-ENERGETIKA, a.s.
Kukučínova 2346, Kysucké Nové Mesto
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 26.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0031/2013/P-PP (PDF)
KORD SIPOX a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
LE Trading a. s.
Miletičova 21, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 05.03.2022
Poznámka:
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0003/2021/P-PP (PDF)
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 13.11.2023
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0015/2023/P-ZR (PDF)
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 06.06.2022
Poznámka: Zrušené rozhodnutím číslo 0060/2013/P-OP (PDF)
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 06.06.2022
Poznámka: Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0096/2017/P
MET Slovakia, a. s.
Rajská 7, Bratislava
Dátum: 18.12.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0015/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0001/2023/P-MR [PDF]
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 10.11.2023
Poznámka:
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 23.08.2022
Poznámka: