A2 EXIM, spol. s r.o.
Budova ORBIS, Rajská 7, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 12.08.2022
Poznámka:
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 23.11.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0005/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0035/2013/P-PP (PDF)
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.
Vajnorská ulica 135, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 17.01.2019
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Mlynské nivy 48, Bratislava
Dátum: 17.01.2019
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, Humenné
Dátum: 12.04.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0046/2023/P [PDF]
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Štúrova 101, Svit
Dátum: 06.02.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0004/2015/P-PP (PDF)
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o.
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, Stará Turá
Dátum: 12.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2013/P-PP (PDF)
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 11.01.2023
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2023/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0040/2013/P-PP (PDF)
COMAX - TT, a.s.
Coburgova 84, Trnava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 12.01.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0001/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0012/2020/P (PDF)
CS CAPITAL, s.r.o.
Tajov 252
Dátum: 15.01.2019
Poznámka:
D. TRADING INTERNATIONAL SA
Neuhofstrasse 24, Baar
Dátum: 28.02.2022
Poznámka:
DNV ENERGO, a.s.
Lieskovec 803/80, Dubnica nad Váhom
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
DTEK TRADING SA
Rue de Lausanne 17, Ženeva
Dátum: 04.03.2022
Poznámka:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236, Šaľa
Dátum: 19.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0029/2013/P-PP (PDF)
ELGAS, s.r.o.
Robotnícka 2271, Považská Bystrica
Dátum: 04.01.2024
Poznámka:
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka:
ENERGOBLOK, a.s.
Štverník 662, Brezová pod Bradlom
Dátum: 21.12.2022
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0013/2022/P-ZR ruší rozhodnutie číslo 0006/2022/P-PP (PDF)
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 28.12.2023
Poznámka: