ILFES, s.r.o.
Štúrova 753/68, Ilava
Dátum: 25.03.2024
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2023/T (PDF) v znení rozhodnutia č. 0004/2024/T (PDF)
STEFE ECB, s.r.o.
Zvolenská cesta 1A, Banská Bystrica
Dátum: 19.03.2024
Poznámka:
TMC Servis s.r.o.
Alstrova 6061/129, Bratislava
Dátum: 10.01.2023
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0353/2023/T (PDF)