10.04.2019
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia DCC.
Všeobecné platné požiadavky, frekvenčný vypínací plán (čl. 6).
Príloha k rozhodnutiu číslo 0017/2019/E-EU