26.06.2017
OKTE, a.s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Plán spoločného výkonu funkcií MCO (MCO - market coupling operator, čl. 7 CACM).