31.01.2018
OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia denných trhov (Products DA, čl. 40 CACM).