31.01.2018
OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Produkty, ktoré možno zohľadniť v procese jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Products ID, čl. 53 CACM).