31.01.2018
OKTE, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava
Rozhodnutia k podmienkam a metodikám podľa nariadenia CACM.
Záložná metodika (Back-up methodology, čl. 36 CACM).