Formuláre príloh k vyhláške č. 312/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej enegetike od 1.1.2023.
Príloha č. 1 - Výpočet položky 3.1 - Regulovaná zložka fixných nákladov (xlsx, 16.33 kB)
Príloha č. 2 - Osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na komb. výrobu elektriny a tepla (xlsx, 18.55 kB)
Príloha č. 3 - Vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov na komb. výrobu elektriny a tepla (xlsx, 19.01 kB)
Príloha č. 4 - Spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na komb. výrobu elektriny a tepla (xlsx, 20.64 kB)
Príloha č. 5 - Rozsah a štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov (xlsx, 21.56 kB)
Príloha č. 6 - Zoznam odberateľov tepla a objednané množstvo tepla (xlsx, 17.13 kB)
Príloha č. 7 - Údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení (xlsx, 19.4 kB)
Príloha č. 8 - Zoznam tepelných zdrojov a odovzdávacích staníc tepla (xlsx, 16.17 kB)
Príloha č. 9 - Výpočet nákladov na palivo (xlsx, 32.82 kB)
Príloha č. 10 - Náklady na výrobu tepla zo zdrojov bez komb. výroby elektriny a tepla (xlsx, 19.15 kB)
Príloha č. 11 - Doplňujúce údaje o komb. výrobe elektriny a tepla (xlsx, 15.62 kB)
Príloha č. 12 - Skutočné náklady na výrobu a dodávku tepla (xlsx, 21 kB)
Príloha č. 13 - Skutočné náklady regulovanej zložky fixných nákladov v roku t (xlsx, 16.25 kB)
Príloha č. 14 - Zoznam odberateľov tepla a skutočná dodávka tepla (xlsx, 17.02 kB)
Príloha č. 15 - Údaje o odberných miestach (xlsx, 17.13 kB)
Príloha č. 16 - Skutočné spoločné náklady na výrobu elektriny a tepla zariadením na komb. výrobu elektriny a tepla (xlsx, 20.18 kB)
Príloha č. 17 - Skutočné vypočítané náklady na výrobu tepla zo spoločných nákladov komb. výroby elektriny a tepla (xlsx, 19.37 kB)
Príloha č. 18 - Skutočné osobitné náklady na výrobu tepla zariadením na komb. výrobu elektriny a tepla (xlsx, 18.82 kB)
Príloha č. 19 - Skutočné náklady na výrobu tepla zo zdrojov tepla bez komb. výroby elektriny a tepla (xlsx, 19.31 kB)
Príloha č. 20 - Skutočné doplňujúce údaje o komb. výrobe elektriny a tepla (xlsx, 15.93 kB)

Formulár prílohy č. 9 k vyhláške č. 312/2022 Z. z. aktualizovaný pre rok 2024.
Príloha č. 9 - Výpočet nákladov na palivo

Formulár pre výpočet výslednej výšky ceny plynu.
Formulár pre výpočet výslednej výšky ceny plynu (xlsx, 42.23kB)

Formuláre príloh k vyhláške č. 248/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej enegetike:
Priloha č.13
Priloha č.14
Priloha č.15
Priloha č.16
Priloha č.17
Priloha č.18
Priloha č.19
Priloha č.20
Priloha č.21