Formulár pre výpočet výslednej výšky ceny plynu.
Formuláre príloh k vyhláške č. 312/2022 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej enegetike od 1.1.2023.