SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka: , Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0007/2017/E-OP
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 14.09.2022
Poznámka: , Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0008/2017/E-OP
DISPEX, s.r.o.
Mlynské Nivy 56, Bratislava
Dátum: 17.06.2022
Poznámka:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice
Dátum: 27.04.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.04.2022
Poznámka:
MH Teplárenský holding, a.s.
Turbínová 3, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 21.04.2022
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 11.03.2022
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 04.03.2022
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0022/2014/E-OP (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 04.03.2022
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0102/2014/E-OP (PDF)
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 17.02.2022
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-OP mení rozhodnutie číslo 0001/2014/E-OP [PDF]
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 17.07.2019
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka:
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 21.02.2018
Poznámka:
ENSTRA, a. s.
Daxnerova 2636/9, Žilina
Dátum: 05.03.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.01.2015
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2014
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 03.12.2014
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 13.05.2014
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.12.2013
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0060/2013/E-OP mení rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OP [PDF]
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 10.12.2013
Poznámka: