Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 04.03.2022
Poznámka: , Zmena rozhodnutia č. 0022/2014/E-OP (PDF)
JMB, s.r.o.
V.Žingora 11229/32B, Martin
Dátum: 17.02.2022
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0001/2022/E-OP mení rozhodnutie číslo 0001/2014/E-OP [PDF]