12.05.2015
DufEnergy Trading SA , Via Bagutti 9, Lugano, Švajčiarska konfederácia, DufEnergy Trading SA, organizačná zložka, Zámocká 30, 811 01 Bratislava