10.10.2014
Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
, Zrušené rozhodnutím číslo 0039/2023/E-ZR (PDF) br>Rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím číslo 0039/2023/E-ZR