27.10.2020
innogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
zmena rozhodnutia č. 0030/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0022/2018/P zo dňa 29. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0008/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom