14.10.2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava
zmena rozhodnutia č. 0041/2017/P zo dňa 16. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0024/2018/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0006/2020/P zo dňa 27. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom