14.10.2020
ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava
zmena rozhodnutia č. 0035/2017/P zo dňa 14. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0005/2018/P zo dňa 01.12.2017 v znení rozhodnutia č. 0025/2018/P zo dňa 25. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0047/2019/P zo dňa 30. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom