13.10.2020
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava
zmena rozhodnutia č. 0043/2017/P zo dňa 23. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0001/2018/P zo dňa 08. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0004/2019/P zo dňa 19. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0046/2019/P zo dňa 24. 09. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom