12.10.2020
ENERGOTRENS, s.r.o., Súvoz 1, Trenčín
zmena rozhodnutia č. 0009/2017/P zo dňa 21. 10. 2016 v znení rozhodnutia č. 0006/2018/P zo dňa 11. 12. 2017 v znení rozhodnutia č. 0017/2019/P zo dňa 29. 11. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0001/2020/P zo dňa 9. 10. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom