07.10.2020
TWINLOGY s. r. o., Závodská cesta 2945/38, Žilina
č. 0037/2017/P zo dňa 15. 11. 2016 v znení rozhodnutia č. 0004/2018/P zo dňa 21. 11. 2017 v znení rozhodnutia č. 0001/2019/P zo dňa 31. 10. 2018 a v znení rozhodnutia č. 0004/2020/P zo dňa 5. 11. 2019
Dodávka zraniteľným odberateľom