V prípade problémov so zobrazovaním stránky s rozhodnutiami je nutné aby správca Vášho internetového pripojenia povolil sťahovanie súborov na porte 8088 (protokol http).

Rozhodovacia činnosť podľa legislatívy EU
Rozhodnutie ACER č. 10/2018 z 27.9.2018 k návrhu prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu výpočtu kapacity Core týkajúcemu sa núdzových postupov. Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ACER.

Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov elektriny
Cenové rozhodnutia pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov elektriny.

Výroba elektriny technológiou vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla
Cenové rozhodnutia pre výrobcov elektriny technológiou vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky dodávateľov elektrickej energie pre domácnosti a malé podniky.

Prevádzkové poriadky
Prevádzkové poriadky prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav.

Aukcie
Rozhodnutia o pravidlách predaja elektrickej energie formou aukcií.

Potvrdenia o pôvode
Potvrdenia o pôvode elektriny slúžiace ako doklad dokazujúci nárok na podporu v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby.

Záruky pôvodu
Záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vydáva úrad ako doklad, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie a používa sa na účely preukázania, že daný podiel elektriny bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie v zmysle § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.