ÚRSO na zasadnutí Madridského fóra

35. zasadnutie Európskeho plynárenského regulačného fóra (Madridské fórum) sa za účasti zástupcov ÚRSO uskutočnilo virtuálnou formou v dňoch 29. a 30. apríla 2021.

Úvodné rokovanie Platformy ochrany spotrebiteľov

Za účasti predsedu ÚRSO Andreja Jurisa a zástupcov subjektov, ktoré na Slovensku pôsobia v oblasti ochrany spotrebiteľských práv, sa dňa 27.04.2021 uskutočnilo úvodné online stretnutie Platformy ochrany spotrebiteľov.

Stránky