BanPredseda.jpg
Predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek uviedol do funkcie
podpredsedov úradu Milana Kubalu a Jozefa Mihoka.

Vláda SR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Jozefa Mihoka a Milana Kubalu do funkcie podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví dňom 21. septembra 2017.

Vláda SR sa tak stotožnila s návrhom, ktorý jej predložil predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Som rád, že vláda môj návrh akceptovala, je to dobrá voľba,“ povedal predseda ÚRSO Ľubomír Jahnátek: „Zároveň som presvedčený, že obaja podpredsedovia budú ako odborníci p

Výberové konanie na podpredsedov úradu

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Ľubomír Jahnátek sa rozhodol na obsadenie miest podpredsedov úradu vyhlásiť výberové konanie. To sa uskutoční 13. septembra 2017 o 9.00 hod. v budove úradu v Bratislave.
   

Rokovanie s Klaus-Dieter Borchardtom

Predseda úradu Ľubomír Jahnátek prijal 3.augusta 2017 v budove úradu v Bratislave zástupcu Európskej komisie Klaus-Dieter Borchardta. Bolo to zároveň jeho prvé oficiálne medzinárodné rokovanie vo funkcii predsedu úradu.

Stránky