V roku 2020 dodávateľov plynu menili najmä veľkoodberatelia

V minulom roku zmenilo svojho dodávateľa plynu 48 481 slovenských domácností. V roku 2020 pôsobilo v SR 26 aktívnych dodávateľov plynu pre koncových odberateľov plynu.

Keďže na Slovensku máme plne liberalizovaný trh, každý odberateľ plynu má právo vybrať si svojho dodávateľa. Viac info o možnostiach zmeny dodávateľa nájdete tu.

Úroveň liberalizácie trhu s plynom sa vykazuje prostredníctvom percentuálne vyjadreného koeficientu, tzv. switchingu. Ten vyjadruje pomer počtu odberných miest so zmenou dodávateľa plynu k celkovému počtu odberných miest.

Z výsledkov za rok 2020 môže ÚRSO konštatovať, že v prípade domácností, ktorým ÚRSO určuje maximálnu cenu plynu, svojho dodávateľa v minulom roku zmenilo 48 481 domácností, čo je oproti roku 2019 mierny nárast - o 481 domácností.

Výrazný nárast počtu zmien dodávateľov plynu ÚRSO zaznamenal u veľkých a stredných odberateľov, ktorí nepodliehajú cenovej regulácii. V minulom roku tak zmenil svojho dodávateľa plynu každý štvrtý veľkoodberateľ, čo je oproti roku 2019 dvojnásobný nárast. Platí, že zmena dodávateľa sa viac oplatí pre odberateľov s vyššou spotrebou plynu, kde komoditná zložka ceny má vyšší podiel na koncovej cene, preto je hlavný nárast zaznamenaný práve pri veľkoodbere a strednom odbere.

 

Share this post