Stretnutie s novým vedením spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Predseda ÚRSO Andrej Juris sa dňa 18.02.2021 stretol s novozvolenými členmi Predstavenstva  spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., na čele s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Petrom Dovhunom.

Stretnutia na pôde úradu v Bratislave sa zúčastnili aj podpredseda ÚRSO Martin Horváth, podpredseda predstavenstva SEPS Marián Širanec a člen predstavenstva SEPS Jaroslav Vach.

Úvodnému rokovaniu dominovalo rámcovanie vzájomnej spolupráce oboch inštitúcií do budúcnosti.

Účastníci sa dotkli tém ako tarify za prevádzkovanie systému, repowering, či zefektívnenie trhu s podpornými službami.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Spoločnosť SEPS považujem za jeden z kľúčových pilierov slovenskej energetiky, a to najmä v súvislosti s implementáciou nových pravidiel EÚ v oblasti organizácie trhu s elektrinou. Teším sa na efektívnu spoluprácu s jej novým vedením.

Share this post