ÚRSO pripomína odklad vybraným “kúrenárskym“ odberateľom (pozrite si praktické odporúčania)

Úrad upozorňuje skupiny odberateľov elektriny (SSD a.s. sadzba D8 a VSD a.s. sadzba D5), aby  využili niekoľko mesačný časový priestor (do 1. apríla 2021) na prípadnú optimalizáciu svojich nákladov na elektrinu formou výmeny ističov, alebo zvážili prestup do iných výhodnejších taríf. Distribučné spoločnosti sa zároveň zaviazali, že ich budú pritom proaktívne oslovovať a poskytnú im potrebné odborné poradenstvo.

Výzva distribučným spoločnostiam

Úrad sa na základe žiadostí od distribučných spoločností rozhodol umožniť im v roku 2021 riešiť aj historické nespravodlivosti a deformácie v nastavení fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny u niektorých tzv. „kúrenárskych“ sadzieb - SSD a.s. a VSD a.s..

Vybraní „kúrenárski“ odberatelia elektriny by tak už nemali byť naďalej „dotovaní“ bežnými odberateľmi elektriny. Úrad pritom reflektuje fakt, že sezóna vykurovania je v plnom prúde. Preto rozhodol, že v sadzbách, kde došlo k značnému nárastu fixnej zložky tarify za distribúciu elektriny sa nebudú zmeny uplatňovať od 1. januára 2021, ale až od 1. apríla 2021.

Podmienkou úradu však zároveň bolo, že distribučné spoločnosti budú dotknutých „kúrenárov“ proaktívne oslovovať a poskytnú im potrebné odborné poradenstvo, aby sa ich zmena dotkla čo najmenej. K tomu sa aj distribučné spoločnosti pri cenových konaniach zaviazali.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Rozhodli sme sa historické deformácie cien elektriny odstraňovať postupne a citlivo. Chcel by som preto vyzvať distribučné spoločnosti, aby začali so sľúbeným odborným poradenstvom pre dotknutých „kúrenárov“ čo najskôr a za primeraných podmienok. Úrad bude celý tento proces pozorne monitorovať.“

Praktické odporúčania pre odberateľov

Úrad zároveň vypracoval praktické odporúčania pre samotných odberateľov, ktoré im pomôžu efektívne optimalizovať ich náklady na elektrinu.

Praktické odporúčania pre odberateľov:

Úrad odporúča zákazníkom SSD a.s v sadzbe D7, aby zvážili prestup do výhodnejších sadzieb v ponuke dodávateľov elektriny, nakoľko  v dôsledku zmeny variabilnej sadzby NT od roku 2021 totiž zrejme svojim profilom spotreby nebudú spĺňať doterajšiu definíciu odberného miesta.  ÚRSO zároveň odporúča všetkým odberateľom elektriny, aby si aktívne preverili u svojho dodávateľa, či sú zaradení  v správnej sadzbe tak, aby za elektrinu platili čo najmenej.  

 

Share this post