ÚRSO predstavil repowering veľkým priemyselným odberateľom

Ďalšiemu zasadnutiu odbornej komisie ako stálej konzultačnej platformy úradu so zástupcami najväčších priemyselných odberateľov energií na Slovensku dňa 27.11.2020 dominovali témy ako cena elektriny pre veľký priemysel a s tým spojená tarifa za prevádzkovanie systému, repowering a predpokladaný vývoj hospodárstva SR na budúci rok v kontexte regulačného rámca.

Úrad zastupovali predseda Andrej Juris a podpredseda Martin Horváth. Rokovania, ktoré sa uskutočnilo na pôde ÚRSO, sa zúčastnili Ivana Mahríková za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, Michal Pintér z Republikovej únie zamestnávateľov, Jozef Čerňan a Jozef Petrušek z Klubu 500, Ladislav Szemet zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Milan Veselý z Asociácie priemyselných zväzov.

Andrej Juris: „Zástupcom veľkých priemyselným odberateľov sme okrem iného predstavili  repowering ako riešenie, ktoré prinesie elemináciu nárastu TPS a nákladov na podporu OZE a KVET. Z toho by mohli ako prví profitovať práve oni. Preto som ich zároveň požiadal o podporu pri tvorbe nevyhnutných legislatívnych zmien, ktoré s tým súvisia.

 
Odborná komisia iniciatívu úradu v oblasti repoweringu privítala. Obe strany si tiež vymenili aktuálne pohľady na oblasť energetiky a hospodárstva, okrem iného sa zhodli na potrebe  znižovania nákladov na energie pre veľký priemysel v SR a zvýšiť tak jeho konkurencieschopnosť v rámci EÚ.

Ďalšie rokovanie stálej odbornej komisie je naplánované na začiatok budúceho roka.

Čo je repowering

ÚRSO chce takto prenastaviť existujúci systém podpory obnoviteľných zdrojov v SR s cieľom predĺžiť dĺžku podpory nad súčasný rámec 15-tich rokov, čo zároveň umožní znížiť objem vyplácanej podpory vstupujúcej do TPS na ročnej báze. Tým sa vytvorí priestor na zníženie záťaže TPS v cenách elektriny pre odberateľov ako aj podporia dekarbonizačné ciele SR.

Share this post