ÚRSO chce zmeniť podporu obnoviteľných zdrojov v prospech všetkých spotrebiteľov

O prenastavení systému podpory obnoviteľných zdrojov na Slovensku rokovali dňa 19.11.2020 na pôde úradu predsedu ÚRSO Andrej Juris s ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom.

Stretnutia sa tiež zúčastnili štátny tajomník MH SR Karol Galek a podpredsedovia úradu Martin Horváth a Szabolcs Hodosy.

„Je zrejmé, že výška podpory cez tarifu za prevádzkovane systému dlhodobo významne zaťažuje koncovú cenu elektriny pre všetkých spotrebiteľov na Slovensku a preto máme ambíciu to zmeniť,“ povedal Andrej Juris. „Prijatie systémového riešenia si však bude vyžadovať zásadné legislatíve zmeny. Preto si veľmi vážim, že ÚRSO mohlo dnes na túto tému rokovať s ministrom a štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva.“

Repowering
Regulačný úrad na stretnutí zdôraznil, že zmenami v podpore zelenej elektriny sleduje dva hlavné ciele. Prvým je predĺženie podpory o 5 až 10 rokov za účelom zníženia ročných nákladov na podporu, ktoré vstupujú do tarify na prevádzkovanie systému. Druhým je motivovať výrobcov zelenej elektriny, aby predĺžili prevádzku svojich zdrojov nad rámec 15 ročnej podpory, čím by sa posilnil podiel „zelenej elektriny“ v energetickom mixe Slovenska.

„Zamerali sme sa na tzv. repowering, čo predstavuje prenastavenie existujúceho systému podpory obnoviteľných zdrojov s cieľom predĺžiť ich prevádzkovanie nad súčasný rámec 15-tich rokov podpory a zároveň umožňuje znížiť objem vyplatenej podpory vstupujúcej do TPS na ročnej baze. Tým by sa vytvoril priestor na zníženie záťaže TPS v cenách elektriny ako aj podporili dekarbonizačné ciele Slovenskej republiky,“ zdôraznil Andrej Juris.

„Samozrejme, celý proces plánovanej zmeny  najprv odkonzultujeme s odbornou verejnosťou a so samotnými výrobcami elektriny. Určite chceme, aby sa jednotliví výrobcovia prihlásili k tejto zmene dobrovoľne. Zároveň by som bol rád, keby sa táto problematika mohla začať legislatívne riešiť už na budúci rok.

Čo je TPS
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS). Tvorí jednu zo zložiek celkovej koncovej ceny elektriny pre spotrebiteľov (cca 17% pre domácnosti). Cez TPS sa tak koncoví odberatelia elektriny skladajú na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, z domáceho uhlia a na organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. ÚRSO o výške TPS na rok 2021 aktuálne rozhoduje v cenových konaniach, výsledok bude známy v priebehu niekoľkých týždňov.

Share this post