Elektrina: ÚRSO pre rok 2021 významne znížil cenu za dodávku pre slovenské domácnosti

Úrad ukončil cenové konania na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2021. Pre domácnosti to znamená zásadný pokles tejto časti koncovej ceny elektriny a to až do - 9 %.

ÚRSO v ukončených cenových konaniach reagoval na vývoj ceny elektriny (komodity) na svetových burzách. Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Úradu sa podarilo v maximálne možnej miere premietnuť úsporu zo zníženia ceny elektriny (komodity) na svetových burzách, do zníženia ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov.“

Ukončené cenové konania - zmeny taríf za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky

(D-domácnosti, MP - malé podniky)

Označenie tarify Stála mesačná platba
v €/m/OM
bez DPH
Priemerná max. sadzba
za odobratú elektrinu
v €/kWh bez DPH (2020)
Priemerná max. sadzba
za odobratú elektrinu
v €/kWh bez DPH (2021)
Rozdiel
2021/2020
v €
Rozdiel 2021/2020
v %
jednotarifná D1, D2 0,75 € 0,0639 € 0,0579 € -0,0059 € - 9,31 %
dvojtarifná D3, D4 0,75 € 0,0611 € 0,0560 € -0,0051 € - 8,39 %
dvojtarifná kurenári D5 0,75 € 0,0599 € 0,0549 € -0,0050 € - 8,39 %
jednotarifná MP 0,75 € 0,0688 € 0,0647 € -0,0041 € - 5,90 %
dvojtarifná MP 0,75 € 0,0642 € 0,0613 € -0,0029 € - 4,47 %
dvojtarifná vykurovanie MP 0,75 € 0,0677 € 0,0637 € -0,0040 € - 5,87 %
verejné osvetlenie MP 0,75 € 0,0546 € 0,0518 € -0,0027 € - 5,02 %

 

V tabuľke je uvedené porovnanie priemerných maximálnych sadzieb za dodávku elektriny pre domácnosti podľa cenových rozhodnutí pre najväčších dodávateľov elektriny na Slovensku. Účinnosť znížených cien za dodávku elektriny bude plošne uplatnená od 1. januára 2021.

O celkovej koncovej cene elektriny sa ešte rozhoduje

Andrej Juris: „Úrad momentálne skúma a preveruje ceny za distribúciu a prenos elektriny, tarifu za systémové služby, a tarifu za prevádzku systému, ktoré okrem spomínanej ceny za dodávku, tvoria celkovú koncovú cenu elektriny pre spotrebiteľa. Ide o veľký balík tém s množstvom premenných, ako napríklad výška podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia, či vývoj budúcoročnej spotreby elektriny a dopady koronakrízy. Tieto cenové konania úrad uzavrie v najbližších týždňoch.“

Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku elektriny.  Odberatelia  môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.

Share this post