ÚRSO na konferencii CEER o ochrane spotrebiteľov

20. októbra 2020 sa úrad zúčastnil virtuálnej Konferencie Rady európskych regulátorov energií (CEER) o ochrane spotrebiteľov.

Na podujatí bola predstavená vízia CEER-BEUC (Organizácia európskych spotrebiteľov) týkajúca sa spotrebiteľov energií s výhľadom do roku 2030, ktorej základnými princípmi sú: cenová dostupnosť, jednoduchosť, inklúzia, spoľahlivosť, ochrana a posilnenie spotrebiteľa vyplývajúce z CEP 2019 smerujúce k udržateľnej a klimaticky neutrálnej budúcnosti.

Inovácie musia byť ľahko dostupné za prijateľné ceny, spotrebitelia trpiaci energetickou chudobou budú pod ochranou vďaka regulačným opatreniam a spotrebiteľ musí mať zabezpečený prístup k bezpečnej dodávke a k informáciám o vplyve spotreby energií na životné prostredie, ktorých udržateľnosť je ľahko overiteľná.

Jednotlivé príspevky sú dostupné na odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=DD1EY7NsiLM&feature=youtu.be

Share this post