Po plyne aj elektrina - úrad očakáva návrhy a podnety pri tvorbe vzorových obchodných podmienok

Úrad otvára verejnú diskusiu o vzorových obchodných podmienkach pre dodávku elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti. Očakáva, že sa tak do procesu prípravy zapoja aj regulované subjekty, zástupcovia spotrebiteľov ako i odbornej verejnosti.

Termín na zasielanie podnetov, pripomienok a návrhov pri procese tvorby návrhu VOP pre dodávku plynu bude 10 pracovných dní, v trvaní od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a môžete ich zasielať elektronickou formou na adresu: elektrina@urso.gov.sk.

Share this post