Úrad očakáva návrhy a podnety pri tvorbe vzorových obchodných podmienok

Úrad otvára verejnú diskusiu o vzorových obchodných podmienkach pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti. Očakáva, že sa tak do procesu prípravy zapoja aj regulované subjekty, zástupcovia spotrebiteľov ako i odbornej verejnosti.

Termín na zasielanie podnetov, pripomienok a návrhov pri procese tvorby návrhu VOP pre dodávku plynu bude 10 pracovných dní, v trvaní od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 a môžete ich zasielať elektronickou formou na adresu: plyn@urso.gov.sk.

Predmetné dokumenty:

Share this post