ÚRSO otvára verejnú konzultáciu o vzorových obchodných podmienkach

Úrad chce poznať názory a podnety regulovaných subjektov, zástupcov spotrebiteľov ako aj odbornej verejnosti. Na základe legislatívnych zmien, ako aj aplikačnej praxe regulovaných subjektov, preto pripravuje verejnú konzultáciu k návrhu vzorových obchodných podmienok.

Dňa 12. 10. 2020 bude otvorená verejná konzultácia pre všetky regulované subjekty, zástupcov spotrebiteľov ako aj odbornú verejnosť, k návrhu aktualizovaného znenia vzorových obchodných podmienok (VOP) pre dodávku plynu pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti.

Termín na zasielanie pripomienok a návrhov pri procese tvorby návrhu VOP pre dodávku plynu bude 10 pracovných dní, v trvaní od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 a môžete ich zasielať elektronickou formou na adresu: plyn@urso.gov.sk.

Dňa 19. 10. 2020 bude otvorená verejná konzultácia pre všetky regulované subjekty, zástupcov spotrebiteľov ako aj odbornú verejnosť, k návrhu aktualizovaného znenia VOP pre dodávku elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky a domácnosti.

Termín na zasielanie pripomienok a návrhov pri procese tvorby návrhu VOP pre dodávku elektriny bude 10 pracovných dní, v trvaní od 19. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a pripomienky môžete zaslať elektronickou formou na adresu: elektrina@urso.gov.sk.

Predmetné dokumenty určené na konzultáciu nájdete zverejnené na webovom sídle úradu v deň začiatku príslušného konzultačného procesu.

Share this post