Komunikácia priorít úradu je obzvlášť dôležitá

Predseda ÚRSO Andrej Juris sa uplynulý týždeň zúčastnil troch odborných konferencií, všetky boli kvôli pandémii bez účasti verejnosti a cez online platformy.

„Aktívnu účasť úradu na odborných podujatiach vnímam v kontexte budovania otvorenej komunikácie a spätnej väzby s odbornou verejnosťou. Obzvlášť v týchto bezprecedentných pandemických časoch je to mimoriadne dôležité,“ hovorí.

V pondelok 28.9.2020 to bola konferencia CEEC 2020 s ústrednou témou modernizácie sietí, ktoré by mali byť súčasťou slovenského Plánu obnovy a odolnosti. V utorok 29.09.2020 sa zúčastnil konferencie Smart NRG Forum, kde diskutoval napríklad o energetickej chudobe, či možnostiach deregulácie cien energií. Vo štvrtok 1.10.2020 to potom bola tradičná jesenná konferencia organizovaná  Slovenským plynárenským a naftový zväzom. „Vnímam, že otázok zo strany odbornej verejnosti je veľa. Cením si preto, že na týchto podujatiach mám možnosť efektívne odkomunikovať a vysvetliť priority a témy úradu, na ktorých pracujeme.“

 

Share this post