So SEVA o podpore inteligentného využívania elektromobilov

Návrh na zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andrej Juris rokoval na pôde úradu v Bratislave s predstaviteľmi združenia SEVA (Slovenská asociácia pre elektromobilitu) na čele s jeho riaditeľom Patrikom Križanským.

Združenie SEVA otvorilo diskusiu o ich návrhu na zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektrických vozidiel: 1. jednozložková distribučná tarifa na VN strane a 2. špecifická distribučná tarifa na NN strane.

Každá z nich má podľa SEVA za cieľ uľahčiť spotrebiteľom využívanie elektromobilov a tiež vlastníkom infraštruktúry výstavbu/prevádzku nabíjacích staníc, ako aj ich možné využitie pre ovplyvňovanie koncovej spotreby (demand side management). „Som presvedčený, že obe tarify idú v duchu podpory inteligentného využívania elektromobilov v synergii s distribučnou sústavou a napĺňajú literu novej európskej legislatívy, najmä Smernice EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,“ povedal Patrik Križanský.

ÚRSO podporuje inovatívne riešenia v oblasti energetiky, najmä keď im predchádza širšia odborná diskusia, v tomto prípade, aj so zástupcami distribučných spoločností.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Dôležité bude, ako na iniciatívu SEVA zareagujú distribučné spoločnosti. Každopádne úrad bude návrhy SEVA analyzovať, uvidíme čo nám v tomto prípade dovoľuje platná legislatíva. ÚRSO určite podporuje rozvoj využívania elektromobilov na Slovensku,  samozrejme možné zavedenie nových taríf nesmie mať negatívny dopad na ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov,“ zdôraznil Andrej Juris.    

 

Share this post