„Výmena stráží“ na postoch podpredsedov

Predseda ÚRSO Andrej Juris sa dnes na spoločnom stretnutí na pôde úradu poďakoval za odvedenú prácu Jozefovi Mihokovi a Milanovi Kubalovi, ktorých vláda SR ku 14. septembru 2020 odvolala z funkcií podpredsedov a zároveň na úrade oficiálne privítal nových podpredsedov - Szabolcsa Hodosyho a Martina Horvátha, ktorých na jeho návrh do funkcií podpredsedov úradu vláda SR vymenovala.

 

Share this post