Spotreba podporenej „zelenej“ elektriny na Slovensku na úrovni 8,9%

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví môže konštatovať, že na základe predložených údajov od jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a SEPS, a.s.  podiel elektriny  podporenej doplatkom a vyrobenej z OZE (2 700 372,9 MWh), na koncovej spotrebe v roku 2019 v Slovenskej republike predstavoval 8,91%.

V prípade, ak zosumarizujeme množstvo vyrobenej elektriny podporenej doplatkom z OZE spolu s elektrinou vyrobenou a podporenou doplatkom z KVET, ich podiel na koncovej spotrebe v roku 2019 bol 16,76%.

Na Slovensku je pritom celkovo 2720 zdrojov (z toho 2584 OZE), ktorých výroba bola v roku 2019 podporená doplatkom.  Celková koncová spotreba elektriny na Slovensku bola v roku 2019 vo výške 30 309 000 MWh.

Viac info:

 Množstvo el. na doplatok KVET (MWh)   2377948,05  Podiel OZE
na celkovej výrobe/spotrebe
Podiel KVET
na celkovej výrobe/spotrebe
OZE + KVET
 Množstvo el. na doplatok OZE (MWh)  2700372,90 
 Celková výroba el.  v SR (MWh)  28610000,00  9,44% 8,31% 17,75%
 Koncová spotreba el. v SR (MWh)  30309000,00  8,91% 7,85% 16,76%

 

Share this post