Predseda úradu zriadil Komisiu na prípravu novej Regulačnej politiky

Predseda ÚRSO Andrej Juris sa po dohode s členmi Regulačnej rady na čele s jej predsedom Jánom Ďurišom, rozhodol zriadiť Komisiu na prípravu Regulačnej politiky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cieľom Komisie bude vypracovanie dodatku k súčasnej Regulačnej politike a tiež vypracovanie novej Regulačnej politiky.Už v najbližších týždňoch teda Komisia pripraví návrh dodatku k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017-2021 a následne tento návrh dodatku úrad predloží na verejné pripomienkovanie.  Viac ďalších informácií o činnosti Komisie poskytneme v najbližších týždňoch. 

Share this post