Noví podpredsedovia úradu

Na návrh predsedu úradu Andreja Jurisa vymenovala vláda SR dňom 15. septembra 2020 Szabolcsa Hodosyho a Martina Horvátha do funkcií podpredsedov úradu. Zároveň boli Jozef Mihok a Milan Kubala vládou SR, ku dňu 14. september 2020, odvolaní z funkcií podpredsedov úradu.

Share this post