Ochrana spotrebiteľov ako jedna z priorít úradu

Problematika podomového predaja, inovačné technologické riešenia energetickej chudoby, výška distribučných poplatkov, implementácia  európskej legislatívy, či dopad regulovaných cien energií na zraniteľných odberateľov. To boli témy rokovania predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Andreja Jurisa s Petrou Čakovskou zo spotrebiteľského združenia Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), ktoré poskytuje bezplatné poradenstvo a rieši spotrebiteľské spory. V súčasnosti je tiež Petra Čakovská projektovou manažérkou medzinárodného projektu Horizon 2020 Solutions to Tackle Energy Poverty (STEP), v ktorom konzorcium jedenástich spotrebiteľských a výskumných organizácií z celej EÚ zostavuje súbor ľahko uplatniteľných opatrení na pomoc ľuďom, ktorí čelia energetickej chudobe. „Mojou ambíciou je, aby bol úrad viac angažovaný v téme ochrany spotrebiteľa. Preto chceme inštitucionalizovať dialóg medzi úradom a zástupcami spotrebiteľov v oblasti energetiky,“ zdôraznil Andrej Juris. Obe strany sa dohodli, že už pred blížiacimi sa cenovými konaniami Spoločnosť ochrany spotrebiteľov prinesie konkrétne návrhy v oblasti definovania všeobecných obchodných podmienok, nastavenia systému alternatívneho riešenia sporov a možností riešenia energetickej chudoby. V dlhšom časovom horizonte sa obe strany zhodli na pokračovaní spolupráce pri zmenách legislatívy.

 

Share this post